Aktuelt / Landsmøtet 2014 / Landsmøtets dokumenter

Landsmøtets dokumenter

( 03.10.2014 )

Her finner du sakene som MFOs landsmøte 2014 skal behandle. 
Når det nedenfor refereres til forbundsstyret, menes forbundsstyret som ble valgt av landsmøtet i 2010. I år skal det velges nytt forbundsstyre.

Sak 1: Konstituering (inneholder også program for landsmøtedagene)
Her finner du bl.a. forbundsstyrets innstilling til hvilke delegater som skal ha særskilte oppgaver under landsmøtet; blant annet dirigenter, sekretærer og ulike komiteer. Du finner også komplett sakliste og forslag til kjøreplan. Dessuten finner du en oversikt over samtlige delegater til landsmøtet.
Last ned Konstituering

Sak 2: Forbundets regnskaper
Last ned MFOs regnskaper for 2010 - 2013

Sak 3: Forbundets årsmeldinger
Last ned MFOs årsmelding for 2010
Last ned MFOs årsmelding for 2011
Last ned MFOs årsmelding for 2012
Last ned MFOs årsmelding for 2013

Sak 4: Vederlagsfondets regnskaper
Last ned Vederlagsfondets regnskaper for 2010 - 2013

Sak 5: Innkomne forslag
Det er innkommet tilsammen 14 forslag som landsmøtet skal behandle. Hvert av forslagene er utstyrt med forbundsstyrets innstilling.
Last ned Innkomne forslag

Sak 6: Organisasjonskomiteens innstilling
Denne saken handler om hvordan MFOs organisasjon skal se ut etter landsmøtet, blant annet hvor mange regionlag MFO skal ha.
Last ned Organisasjonskomiteens innstilling

Sak 7: Vedtektene
Forbundsstyret foreslår en del endringer i vedtektene. Endringsforslagene står med rød skrift.
Last ned forslag til vedtekter for MFO
Last ned forslag til normalvedtekter for MFOs regionlag
Last ned forslag til vedtekter for Vederlagsfondet

Sak 8: Prinsipprogram for 2015 - 2018
Last ned forslag til prinsipprogram

Sak 9: Økonomiplan for 2015 - 2018
Last ned forslag til økonomiplan

Sak 10: Instrukser
Last ned forslag til instrukser for kontrollkomiteen og valgkomiteen

Sak 11: Valg
Last ned valgkomiteens innstilling

Alle fotografier som er gjengitt i saksdokumentene, er tatt av Åsa Maria Mikkelsen