Presse / Politiske innspill

Politiske innspill

Her finner du et utvalg av politiske innspill fra MFO, primært til ulike fagkomiteer på Stortinget.

30.10.2017: Notat til Familie- og kulturkomiteen
30.10.2017: Notat til Utdannings- og forskningskomiteen
30.10.2017: Notat til Utenriks- og forsvarskomiteen

19.05.2017: Innspill (felles) til Kulturkomiteen vedr forslag til ny åndsverklov 

19.10.2016: Notat til Utenriks- og forsvarskomiteen
19.10.2016: Notat til Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
17.10.2016: Budsjettnotat til Familie- og kulturkomiteen

16.10.2015: Budsjettnotat til Kirke- utdannings- og forskningskomiteen
15.10.2015: Budsjettnotat til Familie- og kulturkomiteen
15.10.2015: Budsjettnotat til Utenriks- og forsvarskomiteen

06.11.2014: Budsjettnotat til Familie- og kulturkomiteen
17.10.2014: Budsjettnotat til Kirke- utdannings- og forskningskomiteen
17.10.2014: Budsjettnotat til Utenriks- og forsvarskomiteen

11.11.2013: Budsjettnotat til Stortingets familie- og kulturkomité
06.11.2013: Budsjettnotat til Stortingets utenriks- og forsvarskomité
31.10.2013: Budsjettnotat til Stortingets kirke-, utdannings- og forskingskomité

23.10.2012: Budsjettnotat til Stortingets familie- og kulturkomité
23.10.2012: Budsjettnotat til Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité
18.10.2012: Budsjettnotat til Stortingets utenriks- og forsvarskomité

25.10.2011: Budsjettnotat til Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité
24.10.2011: Budsjettnotat til Stortingets familie- og kulturkomité
20.10.2011: Budsjettnotat til Stortingets utenriks- og forsvarskomité

26.10.2010: Budsjettnotat til Stortingets familie- og kulturkomité
26.10.2010: Budsjettnotat til Stortingets utenriks- og forsvarskomité
19.10.2010: Budsjettnotat til Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité

10.11.2009: Budsjettnotat til Stortingets utenriks- og forsvarskomité
10.11.2009: Budsjettnotat til Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité
09.11.2009: Budsjettnotat til Stortingets familie- og kulturkomité

28.10.2008: Budsjettnotat til Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité
20.10.2008: Budsjettnotat til Stortingets famile- og kulturkomité

23.10.2007: Budsjettnotat til Stortingets famile- og kulturkomité

06.11.2006: Budsjettnotat til Stortingets familie- og kulturkomité

18.11.2005: Budsjettnotat til Stortingets forsvarskomité
15.11.2005: Budsjettnotat til Stortingets familie- og kulturkomité

22.10.2004: Budsjettnotat til Stortingets familie-, kultur- og administrasjonskomité

30.10.2003: Budsjettnotat til Stortingets familie-, kultur- og administrasjonskomité

15.11.2002: Budsjettnotat til Stortingets familie-, kultur- og administrasjonskomité

06.11.2001: Budsjettnotat til Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité
05.11.2001: Budsjettnotat til Stortingets familie-, kultur- og administrasjonskomité