Medlemsfordeler / Reiseforsikring

Reiseforsikring

MFOs frivillige reiseforsikring er en kombinert ferie-, fritids- og tjenestereiseforsikring som gjelder 24 timer i døgnet, også på reiser uten overnatting. Det er ingen egenandel på reiseforsikringsdelen. Leverandør er Europeiske Reiseforsikring. Last ned fullstendige vilkår eller les utdrag nedenfor. Du kan også få ditt forsikringsbevis på din iPhone eller android.

OBS! Forsikringen gjelder reiser med varighet inntil 60 dager. Ta kontakt om du planlegger lengre reiser.


Årlig premie hele verden:

 • Enslig kr 975,- 

 • Familie kr 1.290,-

Hva gjør du om uhellet er ute?

 • Ved sykdom/skade på reisen, kontakt Europeiske Alarmsentral på +47 214 95 000
 • Skadeoppgjør forøvrig: 
  - Elektronisk skademelding fra www.europeiske.no
  - henvendelse pr tlf. til skadebehandler: tlf. +47 214 95 000, tastevalg 3. Enkle skader kan utbetales ved direkteoppgjør på telefon.

Hvor forsikringen gjelder:

 • Forsikringen gjelder på alle tjenestereiser og på alle ferie- og fritidsreiser med varighet inntil 60 dager.
 • Forsikringen gjelder i hele verden, også på tjenestereiser til urolige områder.
 • Forsikringen gjelder ikke på arbeidssted i arbeidstiden, eller på skolested i skoletiden i Norden.

Hvem forsikringen omfatter:

 • Navngitte medlemmer uten familie.
 • Navngitte medlemmer med ektefelle/samboer og egne barn under 21 år.
 • Man må være medlem av norsk folketrygd og ha bostedsadresse i Norden.
 • Barn er medforsikret til den dagen man fyller 21 år.
 • Barnebarn og oldebarn er forsikret på reiser sammen med medlemmet.
 • Den gjelder enten man reiser alene eller sammen.

Spørsmål om - og bestilling av - denne forsikringen rettes til MFO [e-post], tlf 2306 8330.