Medlemsfordeler / Ansvarsforsikring
Image

Ansvarsforsikring

Fra og med 1.juli 2018 får alle våre medlemmer Ansvarsforsikring fra If inkludert i sitt MFO-medlemskap.

Ansvarsforsikring dekker det rettslige erstatningansvaret for ting- og personskader på tredjeperson. 
Forsikringen skal dekke det rettslige ansvaret som kan oppstå når medlemmet ikke er omfattet av arbeidsgiverbetalt ansvarsforsikring. Forsikringen vil også være sekundær i forhold til forsikringer som ivaretar ansvar i egenskap av privatperson (villa-, innbo- og reiseforsikring).

Ansvarsforsikringen omfatter alle betalende MFO-medlemmer, men gjelder aktiviteten som ligger til grunn for medlemskapet. Forsikringen gjelder når medlemmet:

  • Er frilanser på fulltid eller tar frilanse-oppdrag.
  • Driver enkeltpersonsforetak uten ansatte.
  • Opptrer, underviser eller har annen aktivitet relatert til MFO-medlemskapet, i egen regi.

Forsikringssum ved tingskade og personskade: Opptil kr 10 000 000
Egenandel: kr 10 000
Dekningsområde: Norden

For spørsmål angående forsikringen, send e-post til kenneth.sandhaland@if.no.

NB!
Ansvarsforsikringen omfatter lyd, lys og sceneteknikere på samme måte som for andre medlemmer.
Forsikringen gjelder ikke pensjonistmedlemskap.