Medlemsfordeler / Ulykkesforsikring
Image

Ulykkesforsikring

Fra og med 1.juli 2018 får alle våre medlemmer Ulykkesforsikring fra If inkludert i sitt MFO-medlemskap.

Ulykke- og invaliditetsforsikringen gjelder ulykkesskade under øvelser, konserter, stevner, undervisning, møter, reiser o.l. som er relatert til medlemskapet i MFO. Forsikringen gjelder altså i arbeidstiden for alle som har yrker som begrunner medlemskapet i MFO. Den gjelder også på direkte vei fra hjemmet til arbeidsstedet og tilbake til hjemmet igjen. Forsikringen har ingen unntak for arbeid i høyden.

For studentmedlemmer gjelder forsikringen i skoletiden og på direkte vei til og fra studiestedet.

Forsikringssum ved ulykkesdødsfall: kr 300 000
Forsikringssum ved medisinsk invaliditet: kr 500 000
Behandlingsutgifter: kr 25 000

For spørsmål angående forsikringen, send e-post til kenneth.sandhaland@if.no.

NB! Forsikringen gjelder ikke pensjonistmedlemskap.