Medlemsfordeler / LOfavør advokatforsikring

LOfavør advokatforsikring

I medlemskapet ditt har du allerede gratis advokatbistand i spørsmål og tvister knyttet til yrkesutøvelse, men med LOfavør advokatforsikring sikrer du deg også på det privatsrettslige plan.

Advokatforsikringen leveres av HELP, og koster kr 69,- pr. mnd for MFO-medlemmer.
Send en e-post til medlemsservice@musikerorg.no for bestilling.

Lurer du på noe om advokatforsikringen? Kontakt HELP direkte på post@help.no eller tlf. 22 99 99 99

Med LOfavør advokatforsikring får du blant annet:

 • Juridisk rådgivning og advokatbistand ved konflikter og rettssaker innen: 
  - Familierett
  - Arverett
  - Kjøpsrett
  - Krenkende nettpublisering: WebHELP
  - Fast eiendomsforhold (ikke kjøp og salg av bolig) 
  - Førerkortbeslag ved privat kjøring (ikke ved rus eller fartsovertredelse) 
 • 15 timer rådgivning fra advokat pr. år og dekning for juridiske kostnader opp til 2 millioner kroner hvis saken må løses i rettssystemet
 • Tilgang til juridiske avtaler og skjemaer, utarbeidet av advokat
 • Full dekning av egne og eventuelt idømte saksomkostninger
 • Ingen timepris, advokathjelpen er inkludert i medlemskapet. Som MFO-medlem betaler du ingen egenandel. Ved tvist påløper en egenandel på kr 3000,-, MFO dekker kr 1000,- av denne.  Der det er flere medlemmer i husstanden som har advokatforsikringen, dekkes hele egenandelen av MFO.
 • Selvstendig næringsdrivende medlemmer vil i tillegg få hjelp hos HELP i saker om leie av lokaler/studio, samt kjøp av instrumenter. Øvrige tilfeller tilknyttet ditt arbeid kan du kontakte MFO om som tidligere.


Forsikringen gjelder for deg, din ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 20 år. Ved tvist i husstanden gjelder forsikringen for den som har medlemskap i MFO.