Medlemsfordeler / Vervepremier
Image

Verv og vinn!

Har du spurt kollegaer eller medstudenter om de vil bli MFO-medlemmer?
Vi er sterkere jo flere vi er, og som medlem i MFO er du vår beste representant til å verve nye medlemmer!
Som bidragsyter til MFOs medlemsvekt skal du selvfølgelig få noe igjen for det.

Klikk her for en fullstendig oversikt over MFOs vervepremier

Hovedvervepremier
Alle som verver er med i trekningen av et reisegavekort på kr 2.000,-.
Verver du minst fem medlemmer er du med i trekning av hovedpremien som er et reisegavekort på kr. 4000,-
Vinnere av reisestipendende for 2017 blir kontaktet i starten av januar 2018.

For å få registrert vervepoeng må den du verver skrive deg inn som verver i innmeldingsskjemaet.

Har du spørsmål om verving og vervepremier?
Send en e-post til Maria i MFO medlemsservice: mk@musikerorg.no


 

Noen verveargumenter

• En fagforening er avhengig av en stor medlemsmasse for å oppnå gode resultater i forhandlinger.
Arbeidstakere som ikke er organiserte er «gratispassasjerer» i lønnsoppgjørene og svekker dessuten slagkraften til fagforeningen.
Ikke glem at fagforeningen først og fremst er et fellesskap som i kraft av sin størrelse kan gi tyngde i kravene.

• Før eller senere vil du ha bruk for fagforeningen. Hvis du som uorganisert havner i en arbeidskonflikt eller står i fare for å bli oppsagt eller permittert har du ingen som vil forsvare dine rettigheter.

• Det er bare en fagforening som kan forhandle fram gode avtaler som kommer arbeidstakerne til gode. Det er bare fagforeninger som kan inngå tariffavtaler som regulerer lønns- og arbeidsvilkår.

• Gunstige pensjonsavtaler, rett til fri og ferie og mange andre goder er framforhandlet av fagforeningene. De uorganiserte får også del i disse godene, selv om de ikke har bidratt med en krone i fagforeningskontingent.

• MFO er en viktig kulturpolitisk aktør. Vi har en del av æren for blant annet «kulturløftet». Gjennom kunsternettverket kjemper vi for å bedre forholdene for kunst- og kulturarbeidere.

• MFO forsvarer medlemmenes interesser i styrer og utvalg innenfor kulturlivet. I opphavsrettslig sammenhenger kjemper vi for medlemmenes rettigheter og vederlag.

• Som medlem av «LO-familien» får du tilgang til noen av landets beste forsikringer og vilkår. MFO har i tillegg en lang rekke egne medlemsfordeler.