Medlemsfordeler / Kurs og konferanser

Kurs for tillitsvalgte og medlemmer

MFO gjennomfører hvert år flere generelle organisasjonskurs for tillitsvalgte fra alle tariffområdene. I tilegg gjennomfører vi spesialkurs med utvalgte emner eller for utvalgte grupper. Se nærmere informasjon under menyvalget «MFOs egne kurs» til venstre.

I denne menyen kan du også finne kurstilbud fra andre kursarrangører. For tillitsvalgte i det statlige tariffområdet og i virksomheter som er tilsluttet arbeidsgiverforeningen Spekter er kurstilbudene fra LO Stat særlig aktuelle. 

MFO bidrar også med forelesere til regionale og lokale kurs med ulike temaer som skattespørsmål, næringsetablering, søknadsskriving m.m.. Ta kontakt for nærmere opplysninger.