Medlemsfordeler / Kurs og konferanser / MFOs egne kurs

Flying start. Kurs for nye tillitsvalgte

(30.06.2017) Er du ny som MFO tillitsvalgt eller har du aldri deltatt på kurs for tillitsvalgte?
Er du usikker på hva det innebærer å være tillitsvalgt og hva som forventes av deg?
MFO arrangerer 2-dagers kurs for nye tillitsvalgte 14.-15.september 2017 på Gardermoen. Kurset starter torsdag klokka 10 og varer til fredag klokka15.
OBS: Påmeldingsfrist 30. august!

Kurs i lokale lønnsforhandlinger

(30.06.2017) Det er satt av midler til lokale lønnsforhandlinger i KS, KA og det Statlige tariff-området. Lokale lønnsforhandlinger er et viktig verktøy for å sikre våre medlemmer en god lønnsutvikling. Her er våre lokale tillitsvalgte avgjørende for et godt resultat. Kurset som MFO arrangerer tirsdag 5. september 2017 i Oslo vil sette deg bedre i stand til å oppnå resultater for våre medlemmer.

Kurs i hovedavtalene og arbeidsrett

(30.06.2017) MFO registrerer en økning i henvendelser som innebærer kunnskaper om arbeidsrettslig prosesser og viktige prinsipper å vektlegge i slike saker. For at MFO skal være best mulig skodd for å hjelpe våre medlemmer i det ganske land, er vi helt avhengig av dere tillitsvalgtes kunnskaper om disse temaene og at dere kan bistå sine medlemmer lokalt i slike situasjoner. MFO inviterer til kurs på Gardermoen 8.-10. november 2017, hvor hovedfokuset er ansettelser og oppsigelser og viktige lov- og avtalefestede bestemmelser knyttet til arbeidsrett og stillingsvern, herunder fortrinnsrett, overtallighet, nedbemanninger og oppsigelser.

Kurs om kontrakter i musikkbransjen

Har du lyst til å lære mer om konsertkontrakter, platekontrakter, managementavtaler, eller avtaler om komponering og innspilling av bestillingsverk? Regionlaget ditt kan arrangere kontraktkurs og hente kursholder fra MFO sentralt. Ta kontakt med regionlaget ditt for å sjekke om dette kurset inngår i deres medlemstilbud.

Kurs i søknadsskriving

Vil du lære å skrive bedre søknader om pengestøtte? Regionlaget ditt kan arrangere kurs i søknadsskriving og hente kursholder fra MFO sentralt. Ta kontakt med regionlaget ditt for å sjekke om dette kurset inngår i deres medlemstilbud.

Reiseregningsskjema til nedlasting

Siste versjon av MFOs reiseregningsskjema finner du under Kontrakter og skjema