Medlemsfordeler / MFOs rabattavtaler / ATA Carnet

ATA Carnet

Oppdatert 23. desember 2013: Det kreves ikke lenger Carnet for bærbare instrumenter innen EU-området

Oslo Handelskammer har gjort MFO oppmerksom på EU Regulation No. 1076/2013 som sier følgende: «Total relief from import duties shall be granted for portable musical instruments temporarily imported bt a traveller [as defined in Article 236(A)] with the intention of using them as professional equipment.»

Oslo Handelskammer sier: «Musikere som reiser med instrumenter i håndbagasjen behøver ikke lenger ATA Carnet når de reiser til EU i yrkesmessig sammenheng (dvs for å spille konserter o.l.). Vår tolkning av dette er at den nye forskriften gjelder ett eller noen få «bærbare» instrumenter man tar med seg i håndbagasjen, men at den ikke gjelder en container eller bil full av instrumenter, og heller ikke hvis man sender instrumentene i en separat forsendelse. Dette gjelder kun for EU.»

- - -

ATA Carnet er et internasjonalt tolldokument som beviser hvilke instrumenter og annet relevant utstyr du har med deg på utenlandsreise. Den smule ventetid som eventuelt måtte oppstå ved at en nidkjær tollbetjent skulle finne på å sjekke hver enkelt gjenstand på lista, er en bagatell i forhold til hva du kan risikere hvis du ikke har dette dokumentet med deg.

For å utstede et ATA Carnet krever Oslo Handelskammer at du stiller en økonomisk garanti tilsvarende ca. 1/3 av utstyrets verdi. 

MFO er medlem av Oslo Handelskammer, og MFOs medlemmer nyter naturligvis godt av dette. 

MFOs Carnet-garanti innebærer at hvis hele bandet er medlem av MFO, stiller MFO denne økonomiske garantien for dere. MFO forutsetter at alt det medbragte utstyret er forsikret.

Søknad om ATA Carnet skal være MFO i hende 10 virkedager før avreise fra Norge. 

Dersom du/dere skal reise ut av landet med instrumenter som til sammen er verdt mer enn 500 000 kroner bør du være ute i enda bedre tid. ATA Carnet for instrumenter med svært høy verdi vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Henvendelser om ATA Carnet rettes til MFOs hovedkontor, tlf 2306 8330, eller epost.