Medlemsfordeler / MFOs rabattavtaler / Økonomikontroll AS
Image

Økonomikontroll

Økonomikontroll AS retter seg mot enkeltmannsforetak og selskap innen kulturnæringen som har behov for mer økonomisk og administrativ støtte enn hva en tradisjonell regnskapsfører eller revisor vanligvis tilbyr.

MFOs medlemmer får opptil 4 timer gratis rådgivning ved oppstart av kundeforhold (normal pris 750 kr + mva per time, totalt 3 000 kr + mva)

Rådgivning: 750 kr per time
Regnskap: 650 kr per time

De fleste aktører innen kultur har havnet der på grunn av en genuin interesse for det kulturelle produktet, ikke fordi de liker eller har kunnskap om økonomi og administrasjon. I tillegg kan regelverket for skatter og avgifter innenfor kultur, og da i særdeleshet utfordringene rundt mva virke komplekse og uoversiktlige. Økonomikontroll ønsker å bistå tett i den administrative og økonomiske ledelsen i et selskap, og med det bidra til å øke den kulturelle produksjonen og bedre driftsmarginene.

Økonomikontroll bistår kunden med råd om selskapsstruktur, organisasjonsstruktur og administrasjon samt fører regnskap og foretar de nødvendige økonomiske analyser, kalkyler og budsjetteringer for at kunden skal ha kontroll over økonomi og drift.

Øknomikontroll har allerede bidratt til forbedrede resultater for flere MFO-medlemmer.

Ta kontakt med Økonomikontroll AS for referanser eller et uforpliktende møte:
Kristian Romsøe på e-post eller telefon: 9902 6809, eller Stein Blomseth på epost eller telefon 9119 2114

Se mer på www.okonomikontroll.no

Husk å oppgi at du er MFO-medlem for å få rabatt! (Økonomikontroll AS vil kontrollere at dine opplysninger er korrekte)