Medlemsfordeler / MFOs rabattavtaler / Øvingshotellet
Image

Øvingshotellet

MFO viderefører avtalen om 20 prosent medlemsrabatt på leie av solistrom i Øvingshotellet i Schouskvartalet i Oslo fram til 31. desember 2017. Rabatten gis på vanlig rompris både på dagtid og kveldstid alle dager. Det gis ikke rabatt på leie av tilleggsutstyr.

Øvingshotellet har 17 solistrom på 6-8 kvm, beregnet på 1 – 2 personer. I 14 av dem er det akustisk piano (Petrof) og i 8 av disse er det også sanganlegg. 2 av de øvrige solistrommene er rene slagverkrom som er utstyrt et Pearl trommesett og det tredje er beregnet for gitarister og bassister med behov for forsterker. 

Interesserte medlemmer må selv ta kontakt med Øvingshotellet for booking. Den som leier rom (kontaktperson) er ansvarlig for rommet i leietiden, og må påse at betingelsene følges. For å få rabatt må leietakeren vise medlemskort i MFO, medlemskort i LOfavør-appen er gyldig som bevis på at du er medlem.

Avtalen er et tilbud både til våre medlemmer i Oslo-området og til medlemmer som trenger øverom i Oslo i forbindelse med vikariater, pre-produksjoner og studieopphold m.v.