Medlemsfordeler / Kollektive forsikringer

Kollektive forsikringer

Medlemskapet i MFO omfatter to prisgunstige kollektive forsikringsordninger, Kollektiv hjemforsikring og Grunnforsikring, som begge er en del av LOfavørs forsikringsportefølje.

Kollektiv hjemforsikring
LOfavør Kollektiv hjemforsikring, Norges beste innboforsikring, gjelder for alle medlemmer.
OBS! Noen medlemmer reserverte seg i  forbindelse med fusjonen i 2001. Reservasjonen kan oppheves! 
Bi-medlemmer og elevmedlemmer har ikke obligatorisk innboforsikring i MFO. Dette er den eneste innboforsikringen i Norge uten øvre forsikringssum, ifølge LOfavør.

Dersom to eller flere i husstanden din har LOfavør Kollektiv hjemforsikring betaler du ingen egenandel ved skade på innbo. Leverandør er Sparebank 1 Forsikring.

Grunnforsikring
LOfavør Grunnforsikring gjelder for alle medlemmer unntatt militærmusikere, bi-medlemmer og elev- og studentmedlemmer. Forsikringen gir økonomisk førstehjelp ved dødsfall i både fritid og arbeidstid, hele døgnet i hele verden. Leverandør er Sparebank 1 Livsforsikring.