Medlemsfordeler / Rådgivning og juridisk bistand / Juridisk bistand

Juridisk bistand

Mange saker kan løses uten direkte bruk av advokat. Men må MFO bruke advokat for å gi deg den bistanden du trenger i en sak som MFO har akseptert å behandle, koster det deg ingen ting.

Vær oppmerksom på at MFO normalt ikke vil overta behandlingen av en sak hvor det er engasjert juridisk bistand uten forbundets eksplisitte samtykke. MFO vil heller ikke dekke omkostninger i slike saker.

Enkelte av MFOs regionlag tilbyr innledende konsultasjon hos jurist i tvistesaker som ikke er yrkesrelatert. Ta kontakt med regionlaget ditt for nærmere opplysninger.