Medlemsfordeler / Rådgivning og juridisk bistand / Inkassotjeneste

Inkassotjeneste

MFOs inkassotjeneste er et gratis tilbud til alle medlemmer, og går ut på at forbundet påtar seg å inndrive ubetalte og uomtvistede lønns- og honorarkrav på dine vegne i samsvar med reglene i inkassoloven.

For å benytte deg av tjenesten sender du MFO kopi av arbeidsavtale eller kontrakt, samt kopi av din faktura eller purring.

Er ditt lønns- eller honorarkrav omtvistet (arbeids- eller oppdragsgiver vil ikke betale hele eller deler av kravet), foreligger det en tvistesak, og inkasso kan ikke benyttes. Heldigvis for MFO-medlemmer er også behandling av slike tvister en gratis medlemsfordel.