Medlemsfordeler / Trygghet i arbeidsforholdet / Bistand ved ansettelse og oppsigelse

Bistand ved ansettelse og oppsigelse

Vi gir bistand til våre medlemmer både i ansettelsessaker og oppsigelsessaker. Om du er usikker på om arbeidsavtalen din er riktig i henhold til gjeldende lovgivning og gjeldende tariffavtaler, eller om du opplever andre problemer med dine plikter og rettigheter i arbeidsforholdet, kan du ta kontakt med tillitsvalgte på arbeidsplassen eller i området, med ditt regionlag eller med MFO sentralt, for å få nærmere informasjon og hjelp. Det er i mange situasjoner viktig å be om hjelp så snart som mulig. I forbindelse med oppsigelse eller forhåndsvarsel om oppsigelse må det reageres innenfor ganske korte, lovbestemte frister, og i slike sammenhenger er det er spesielt viktig å ta kontakt så fort som overhodet mulig.

De vanligste formene for bistand er råd og veiledning, bistand i forhandlinger med arbeidsgiver og om nødvendig også bistand med å få prøvd en sak for domstolene (reise søksmål). Før vi kan bistå med å reise søksmål vil vi alltid gjøre en egen vurdering av saken og av mulighetene til å vinne fram. Dersom vi etter en slik vurdering velger å gi bistand, stiller vi normalt advokat til rådighet og dekker også andre utgifter og omkostninger i forbindelse med saken. Alle medlemmer kan få råd og veiledning, men vi påtar oss ikke å gi bistand i forhandlinger eller i forbindelse med søksmål i tvister som oppsto før medlemmet meldte seg inn i MFO. Våre vedtekter finner du for øvrig her.