Medlemsfordeler / Trygghet i arbeidsforholdet / Hjelp til lønnsinnplassering

Hjelp til lønnsinnplassering

Det finnes ingen lov om lønn i Norge. Hva slags lønn og andre godtgjøringer (for eksempel tillegg for kveldsarbeid eller helgearbeid) er imidlertid ofte regulert i tariffavtaler (også kalt overenskomster). Tariffavtalene inngås mellom en eller flere arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiverorganisasjoner eller frittstående arbeidsgivere. For ansatte hos arbeidsgivere som ikke har inngått tariffavtale, må lønn og andre godtgjøringer reguleres i de individuelle arbeidsavtalene.

MFO har inngått tariffavtale med mange arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidsgivere, se gjeldende tariffavtaler. Både arbeidsgivere som er medlemmer i disse arbeidsgiverforeningene, og de frittstående arbeidsgiverne vi har inngått tariffavtale med, er forpliktet (tariffbundet) til å lønne våre medlemmer i henhold til de respektive tariffavtalenes bestemmelser. Om du er ansatt hos en arbeidsgiver som er tariffbundet, kan vi bistå med å sjekke at du har fått riktig lønn, eventuelt riktig stillingskode, riktig lønnsansiennitet og riktige lønnstillegg. Lønnssystemene er forskjellige i de ulike tariffavtalene, og både begrepene og vilkårene kan derfor variere. Ta kontakt med MFO-medlemmenes tillitsvalgte på arbeidsplassen eller i området, med ditt regionlag eller med MFO sentralt, for å få nærmere informasjon og hjelp.