MFO Troms, Finnmark og Svalbard

Styret i MFO Troms, Finnmark og Svalbard:

Sigrid Lien Schulerud (leder)

E-post: slien@hotmail.com

Tlf. 97527190

 

Sten Ivar Frydenlund

E-post: sten.ivar.frydenlund@tromso.kommune.no

Tlf. 48112284

 

Per-Inge Jensen

E-post: per.inge.jensen@nordkapp.kommune.no

Tlf. 91775622

 

Maria Stødle

E-post: mstoedle@online.no

Tlf. 97151187

 

Anders Eriksson

E-post: anders@mansard.no

Tlf. 91606060

 

Vara:

Ann Sofie Godø

Peter Vang

Karoline Stensland

Sissel Anette Myhre