MFO Rogaland

Nytt fra MFO Rogaland

Årsmøtet 2017 avholdes fredag 31. mars ved Haugesund kulturskole.

 

Stavanger musikerforenings konsertfond ble stiftet våren 2001 av Stavanger musikerforening. Det ble opprettet for å støtte konsertvirksomhet blant MFOs medlemmer. MFO Rogaland er forvaltere av fondet, og har fra våren 2014 hatt oppgaven med å behandle søknader og dele ut penger i tråd med retningslinjene. Søknadene blir behandlet fortløpende ved MFO Rogalands styremøter. Se lenke til venstre for mer info.