MFO Rogaland

MFO Rogaland og NOPA avholder kurs i opphavsrett mandag 5. mars

Kurset finner sted i Kverulantkatedralen, Sting, Stavanger mandag 5. mars klokka 18 - 21. Kursholder er advokat Hans Marius Graasvold. Det er gratis adgang for MFO- og NOPA-medlemmer.
Les mer i invitasjonen.

Nytt fra MFO Rogaland

Årsmøtet 2018 avholdes fredag 13. april klokka 18 ved Stavanger kulturskole. 

 

Stavanger musikerforenings konsertfond ble stiftet våren 2001 av Stavanger musikerforening. Det ble opprettet for å støtte konsertvirksomhet blant MFOs medlemmer. MFO Rogaland er forvaltere av fondet, og har fra våren 2014 hatt oppgaven med å behandle søknader og dele ut penger i tråd med retningslinjene. Søknadene blir behandlet fortløpende ved MFO Rogalands styremøter. Se lenke til venstre for mer info.