MFO Oslo, Akershus og Østfold

MFO Oslo, Akershus og Østfolds Hjelpekasse

 

Historien går tilbake til stiftelsen 30. januar 1929, i en tid da det sosiale sikkerhetsnett ikke var så godt utbygd som i dag. Mange musikere hadde den gang svært ujevne inntekter, sykdom kunne også sette medlemmer i situasjoner hvor man ikke hadde penger.
På bakgrunn av dette tok daværende Oslo Musikerforening tak og begynte å bygge opp en hjelpekasse. Helt fram til 1960-tallet holdt foreningens musikere konserter hvor inntektene i sin helhet gikk til hjelpekassa.
I dagens hverdag er kanskje medlemmenes situasjon bedre, men hjelpekassa eksisterer fortsatt, og er i stand til å gi en liten økonomisk førstehjelp hvis det skulle skjære seg for noen.
Kriteriene for å få hjelp er minst 5 års medlemsskap og at man har betalt kontingent i minst 3 år.

Vil du vite mer om hjelpekassa kan du ta kontakt med kasserer Jan Bunes.