MFO Hordaland og Sogn og Fjordane
Image

Velkommen til

Musikernes Fellesorganisasjon Hordaland, Sogn og Fjordane 

Velkommen til MFO Hordaland, Sogn og Fjordane sine internettsider. Regionlaget har rundt 860 medlemmer som er organisert i Musikernes Fellesorganisasjon og ledes av et styre som velges på årsmøte. Styret i regionlaget har som oppgave å drive regionalt og lokalt kultur- og utdanningspolitisk arbeid, rekruttere og informere medlemmer og påse at det er valgt eller oppnevnt tillitsvalgte ved alle aktuelle arbeidsplasser i regionen. Regionlagets viktigste oppgave er å veilede og bistå medlemmer i forhandlinger, faglige spørsmål og tvister. Se ellers den gjeldende handlingsplanen som er årsmøtets vedtatte  styringsverktøy for hvordan styret skal prioritere innsatsen. Ta gjerne kontakt med regionlaget dersom det skulle være noe du trenger fra MFO. Det kan være i forbindelse med konflikter på arbeidsplassen, lokale forhandlinger om lønn eller arbeidstid, spørsmål rundt arbeid som plasstillitsvalgt eller hovedtillitsvalgt eller annet du tror vi kan hjelpe til med. 

2 stipender i fra MFOHSF-Stipendfond,  hver på kr. 20 000,- er tildelt Else Olsen Storesund og Barbro Sulebakk. Vi gratulerer! Alle medlemmer er velkomne til å søke neste år. Vi fikk inn svært mange gode søknader og fondet er nå solid etablert. 

Neste styremøte blir den 19. oktober klokken 17 i Grieghallen. 

Kontoret på Torgalmenningen 3B er nå historie og vi avholder nå styrmøtene på orkesterkonoret til BFO i Grieghallen.

Postadressen er nå Musikernes Fellesorganisasjon Hordaland Sogn og Fjordande, Strandgaten 201, 5004 Bergen.

Forretningsadressen (styremøtelokalene) er Edvard Griegsplass 1, 5015, Bergen

MFOHSF håper at aktiviteteten kommer til å bli større på Facebooksidene framover. Styret oppfordrer medlemmene til å like sidene, poste innlegg og bruke dem flittig. 

Lenken til siden er her:  https://m.facebook.com/mfohsof/Leder: 

Kjell Erik Husom
Telefon: 45024169/98256145

Bruk fortrinnsvis det første nummeret, det andre er en telefon som ikke er med meg til daglig. 
 

Epost: mfohsf@musikerorg.no


--------------------------------------------------


MFOHSF mangler fremdeles mange  epostadresser til medlemmene, og noen av de vi har er feil.

Send den til: mfohsf@musikerorg.no

Enten den er ny eller endret.

Vi oppfordrer også  alle medlemmer til å holde sin kontaktinformasjon oppdatert på «Min side».