MFO Hedmark og Oppland

Stipend MFO Hedmark og Oppland

( 22.04.2017 )

Da MFO i 2001 ble dannet ved en sammenslutning av Norsk Musikerforbund, Norsk Musiker- og Musikkpedagogforening og Norsk kantor- og organistforbund, ble Gjøvik Musikerforening, som var en avdeling i Musikerforbundet, lagt ned til fordel for MFOs regionlag i Hedmark og Oppland.

Gjøvik Musikerforenings aktiva ble overført til MFO Hedmark og Oppland. Betingelsen for overføringen var at pengene skulle deles ut som stipender til musikere og kunstnere i Hedmark og Oppland fylker.

Årsmøtet i MFO Hedmark og Oppland vedtok i 2016 at det skal deles ut kr 25 000 fra kontoen hvert år fra 2017 til 2022. Stipendene tildeles av styret for regionlaget på grunnlag av søknad eller nominasjon.

Klikk på linken under for mer informasjon:

Stipend for medlemmer i MFO Hedmark og Oppland

 

Søknadsfrist: 1. desember hvert år.

Emneord: Stipend