MFO Hedmark og Oppland

Styremøter 2017-2018

( 01.08.2017 )

Det er satt av tid til 3-4 styremøter pr semester. Datoer for møtene og referatene legges ut på denne nettsiden. Møteplanen for høsten 2017 og våren 2018:

Mandag 15.januar 2018 kl. 9.00-12.00 på Gjøvik

Mandag 9.april 2018 kl. 9.00-12.00 (sted kommer)

Mandag 4.juni 2018 kl. 9.00-12.00 (sted kommer)

 

Alle varamedlemmer får møtekalender, innkalling til møter og referat i etterkant. Varamedlem står fritt til å møte selv om de ikke er innkalt.

Emneord: møte