Banner Banner Banner Banner Banner
Min side Bli medlem
Image

Den første fribymusikeren har landet i Norge

I 2011 tok MFO initiativ til oppstart av en fribyordning på musikkområdet. I forrige uke ankom Sudanesiske Abazar Hamid Harstad. – Det var en lykkens dag å se ham lande på Gardermoen, sier prosjektleder Jan Lothe Eriksen til Musikkultur.

Image

Endringer i arbeidsmiljøloven

Regjeringen har foreslått omfattende endringer i arbeidsmiljøloven. Forslaget innebærer blant annet at det skal bli enklere å ansette folk i midlertidige stillinger, at du kan pålegges å arbeide 15 timer overtid i uka og at søndagsarbeid i større grad blir tillatt. Både MFO og de fleste andre arbeidstakerorganisasjonene mener at en slik liberalisering er helt feil, og har derfor vedtatt å gjennomføre en politisk streik i januar. Her gir vi deg en oversikt over hva endringsforslaget innebærer dersom det blir vedtatt i Stortinget.

Image

LO til politisk streik 28. januar

(08.12.2014) LOs sekretariat vedtok i dag å sette i verk en to-timers politisk streik 28. januar kl. 14-16. - Hvis regjeringens forslag vedtas kan mer enn hver fjerde arbeidstaker bli midlertidig ansatt. Det er et fullt frislipp, som vi må reagere på, sier LO-leder Gerd Kristiansen.