Min side Bli medlem
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
Image

Har du oppdatert kontaktinfo og arbeidsforhold?

Årets tariffoppgjør er i gang!
Oppstår det konflikt, må MFO ha oppdatert kontaktinfo og opplysninger om alle dine arbeidsforhold, slik at streikeuttakene blir riktige. 

Om du ennå ikke har oppdatert opplysningene dine på Min side, logg inn og gjør det så fort som mulig!
 

Image

Pensjonskonferanser for tillitsvalgte

Er du tillitsvalgt i offentlig sektor? Meld deg på LO Stats pensjonskonferanser innen 20. mars. Her får du med deg hva ny offentlig tjenestepensjon betyr for deg og dine medlemmer. Avtalen skal forankres hos medlemmene i uravstemning, med frist for godkjenning 1. juli.

Image

Nye minstesatser i næring fra 1. april

MFOs arbeidsutvalg har 28.februar 2018 vedtatt at alle forbundets anbefalte minstesatser i næring skal reguleres opp med 2,5 prosent med virkning fra 1. april 2018. Reguleringen er i samsvar med Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) sitt anslag for lønnsveksten i 2017.