Min side Bli medlem
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
Image

LO kommune har levert sitt første krav til KS

(11.04.2018) LO kommune, hvor MFO er medlem, har i dag levert sitt første krav til KS i forbindelse med årets tariffoppgjør. – For MFO er et av hovedkravene å styrke medlemmenes kjøpekraft. Andre sentrale krav fra oss er heving av ubekvemstilleggene, at det skal gis uttelling for lederansvar og at arbeidstidsbestemmelsene for alle våre kulturskolelærere videreføres, sier forbundsleder Hans Ole Rian.

Fakta
* Årets lønnsoppgjør er et hovedoppgjør, noe som betyr at det ikke bare skal forhandles om lønn, men at alle tariffavtalenes bestemmelser er åpne for revidering.
* Forhandlingene i kommunesektoren starter onsdag 11. april med frist 30. april.

Les hele kravet her

Foto: Runar Nørstad

 

Image

LO Stat krever økt kjøpekraft til alle

Årets hovedtariffoppgjør i staten innledes i dag. LO Stat, som forhandler på vegne av alle LO-forbund i denne sektoren – også MFO, krever et generelt tillegg til alle, etter at mange medlemmer har opplevd reallønnsnedgang de siste årene.

Image

Ikke stå alene

I år står vi ovenfor et krevende tariffoppgjør. Vi skal forhandle fram bedre vilkår og økt kjøpekraft for medlemmene våre, i tillegg til å trygge pensjonen for ansatte, både i privat og offentlig sektor. Det er med andre ord duket for forhandlinger i 2018, i alle sektorer. Det betyr at muligheten for å havne i konflikt er større enn ved tidligere tariffoppgjør.

Dersom du likevel er usikker på om du bør organisere deg, og trenger flere grunner til å melde deg inn i MFO, har vi laget en liten argumentliste: