Min side Bli medlem
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
Image

Stortingsmelding om allmennkringkasting: ett skritt i riktig retning

19. juni la Kulturminister Thorhild Widvey fram stortingsmeldingen "Open og opplyst – allmennkringkasting og mediemangfald". I meldingen, som på folkemunne kalles for NRK-meldingen foreslås det blant annet at andelen norsk musikk i NRK P1, P2 og P3 skal økes fra 35 til 40 prosent.-Dette er vi svært glade for, sier MFOs forbundsleder Hans Ole Rian. MFO har i mange år kjempet for en høyere norskandel på radio, vi har riktignok bedt om 50 prosent, men denne økningen er et skritt i riktig retning.

Image

Endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. juli

Fra 1. juli 2015 trer de nylig vedtatte endringene i arbeidsmiljøloven i kraft. Det som kan få konsekvenser for MFOs medlemmer er først og fremst de nye bestemmelsene om midlertidige ansettelser og om aldersgrenser. 

Image

Doktorgrad om musikeres mentale helse

Musikere har høyere forekomst av angst- og depresjonsplager sammenlignet med andre yrkesgrupper. Det er noen av funnene forsker Jonas Rennemo Vaag har gjort i Norges første doktorgrad om musikeres mentale helse. – Undersøkelsen viser at drøyt åtte prosent av norske arbeidstakere har angst- og depresjonsplager. Hos musikere er forekomsten nesten dobbelt så høy, forteller Vaag til Trønder-Avisa.

Her kan du lese hele doktorgradavhandlingen.