Min side Bli medlem
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

MFO har flyttet til nye lokaler

MFO er nå på plass i nye lokaler i Brugata 19. Vårt nye telefonnummer er 2310 2210, og postadressen er Postboks 9007 Grønland, 0133 Oslo.

Image

#nårmusikkenstilner: MFO iverksetter tiltak umiddelbart

Aftenposten har i kveld, 22. november publisert to opprop mot seksuell trakassering i musikkbransjen, ett undertegnet av 706 kvinner i musikkbransjen og ett undertegnet av 295 kvinnelige sangere. Hvis du som er MFO-medlem har opplevd trakassering eller overgrep kan du gjerne kontakte MFOs advokat Lars Chr. Fjeldstad på telefon 951 44 660. Lars har taushetsplikt, så du kan være sikker på at din historie ikke kommer ut.

– Vi i MFO og våre samarbeidspartnere kommer til å ta ordentlig tak i dette, så mye som vi kan. Dette problemet er ikke noe en emneknagg kan løse, det krever vedvarende arbeid over tid, sier forbundets nestleder Christine Thomassen (bildet).

Handlingsplan mot kjønnsdiskriminering, kjønnstrakassering og seksuelle overgrep

16. november møttes representanter for de nordiske musikerforundene (Sverige, Danmark, Finland, Island og Norge) samt British Musicians’ Union i Stockholm for å diskutere tiltak mot kjønnsdiskriminering, kjønnstrakassering og seksuelle overgrep i musikkbransjen. Møtet vedtok følgende resolusjon som varsler en omfattende handlingsplan på området.