Min side Bli medlem
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
Image

Statsbudsjettet 2018: Mer til kulturbygg og næring, grelle kutt i UDs kulturmidler

Foreløpig utregning på kulturens andel av statsbudsjettet viser 0,87 % i år. – Vi er glade for at kulturens andel ikke synker ytterligere, men vi er på ingen måte fornøyd med at brorparten av økningen på kulturbudsjettet går til Kreativt Norge mens institusjonene nok en gang avspises med summer som ikke holder tritt med forventet lønnsvekst. Etter fem år med samme tendens snakker vi nå om reelle kutt over hele linja, sier MFOs forbundsleder Hans Ole Rian. - Regjeringen kutter dessuten nesten 50 % i UDs kulturmidler, det vil jeg kalle en skandale.

Image

Kontordagen for musikere

Skal du sette av en dag til kontorarbeid denne høsten, sett av 15. November!

Tid: 15/11 kl. 9-16
Sted: Kulturhuset, Youngsgate 6, 0181 Oslo

Seminaret er gratis for deg som er MFO-medlem, meld deg på her. MFO gir reisetilskudd på inntil kr. 1 500 for MFO-medlemmer som har lang reisevei.

Vi tar i bruk hele Kulturhuset i Oslo, og fyller det med debatter, inspirasjon, minikurs og veiledningsmøter. 
Et dagsseminar midt i byen, med masse relevante temaer for deg som jobber som næringsdrivende med musikk.

Image

Kurs i hovedavtalene og arbeidsrett

MFO registrerer en økning i henvendelser som innebærer kunnskaper om arbeidsrettslig prosesser og viktige prinsipper å vektlegge i slike saker. For at MFO skal være best mulig skodd for å hjelpe våre medlemmer i det ganske land, er vi helt avhengig av dere tillitsvalgtes kunnskaper om disse temaene og at dere kan bistå sine medlemmer lokalt i slike situasjoner. MFO inviterer til kurs på Thon Hotel Oslofjord  (Sandvika) 8.-10. november 2017, hvor hovedfokuset er ansettelser og oppsigelser og viktige lov- og avtalefestede bestemmelser knyttet til arbeidsrett og stillingsvern, herunder fortrinnsrett, overtallighet, nedbemanninger og oppsigelser.
Les mer her