Min side Bli medlem
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Ledig stilling i MFO

Daglig leder for fagforening i vekst og utvikling
Musikernes fellesorganisasjon (MFO) er Norges største og viktigste kunstnerorganisasjon for utøvende kunstnere, pedagoger og andre
yrkesutøvere og studenter innen kunst- og kulturfeltet. Alle yrkesutøvere som har inntekt av musikk, dans, scenekunst og andre nærliggende yrker kan tas opp som medlem. 

MFO arbeider for gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene, gode rammevilkår for kunst- og kulturfeltet, og ikke minst kunsten og kulturens naturlige og viktige plass i samfunnet. 

Image

Statsbudsjettet 2017: Kutt av musikerstillinger over hele landet

Ikke overraskende synker kulturens andel av statsbudsjettet også i Regjeringens budsjettforslag for 2017. Regjeringen forventer en vekst i gjennomsnittlig årslønn i 2017 på 2,7 prosent og en prisvekst på 2,1 prosent. Kulturfondet foreslås økt med 0,99 prosent mens bevilgningene til orkestre og til Den Norske Opera og Ballett foreslås økt med rundt 1,75 prosent. Regjeringen foreslår videre å legge ned to av forsvarets korps og kutte 63 musikerstillinger totalt i Forsvarets musikk. - Det er rett og slett et begredelig budsjett, sier MFOs forbundsleder Hans Ole Rian. - Regjeringen legger opp til reelle kutt i alle støtteordninger og ved alle landets kulturinstitusjoner. Dersom dette budsjettet blir gjennomført er det den største skandalen som har rammet norsk musikkliv på 200 år, sier Rian.

Image

Ny medlemsfordel: HELP advokatforsikring

Som MFO-medlem er tryggheten din godt ivaretatt både i arbeidslivet og ellers. Men ett viktig område - det privatrettslige - har ikke vært dekket før nå. Fra 1. oktober vil medlemmer i MFO ha fri tilgang til advokat i privatlivet gjennom medlemsfordelen HELP advokatforsikring. Forsikringen koster 61 kr i måneden og faktureres forskuddsvis hver 6. måned. Før innføringen vil alle medlemmer få mulighet til å reservere seg mot ordningen. Dette må gjøres innen 1. september. Bruk blanketten du har fått tilsendt eller send en e-post til medlemsservice@musikerorg.no.