Banner Banner Banner Banner Banner Banner
Min side Bli medlem

Enighet i A-dels forhandlingene

LO Stat og Spekter oppnådde i går kveld enighet i de såkalte A – dels forhandlingene. For MFOs medlemmer i Spekter området betyr dette at rammen for de virksomhetsvise forhandlingene er satt. A - delen omhandler sentrale bestemmelser som blant annet AFP i Spekterområdet, den avtalefestet ferie, prøvetid og oppsigelse, område inndeling og tidsfristene for gjennomføring av tariffrevisjonene ute i virksomhetene. For MFOs medlemmer i orkestrene, teatrene, NRK  og Operaen er fristen for de lokale forhandlingene satt til 9. mai kl 15.00. Frist for å melde bistand fra de sentrale parter er satt til 30. april kl 15.00. Se også LO Stats nettside for mer generell informasjon om A dels forhandlingene. OU avtalen mellom LO Stat og Spekter blir prolongert frem til 31. mars 2016.

Her kan du lese hele protokollen fra A-dels forhandlingene.

Image

MFO forbereder seg på streik

I dag overleverte LO kommune og de andre hovedorganisasjonene sitt første krav i forbindelse med tariffoppgjøret i kommunal sektor. - Dette kravet inneholder de overordnede prinsippene og hovedprioriteringen som vi vil kreve å få gjennomslag for i år, sier MFOs forbundsleder Hans Ole Rian. Kravene vil bli ytterligere konkretisert i senere dokumenter.

Avtale om NRKs arkivmateriale

Norwaco har inngått en avtale med NRK om bruk av deres arkivmateriale. Avtalen trådte i kraft 1. januar i år, og NRK er godt i gang med å legge ut gamle godbiter fra arkivet i nettspilleren sin.

Norwaco har mottatt noen henvendelser fra enkeltrettighetshavere vedrørende avtalen, og de har forstått at dette er en avtale som vekker interesse. Mange individuelle rettighetshavere har et forhold til NRK, og er således opptatt av hva NRK kan gjøre med deres verk og frembringelser. Derfor blir også engasjementet stort når rettighetshaverne oppdager at eldre produksjoner legges ut på NRKs nettsider uten at de er blitt spurt direkte.