Banner Banner Banner Banner Banner Banner
Min side Bli medlem

Sørmarka-erklæringen - Vi bygger Norden

(20.11.2014) Onsdag 12. november vedtok den nordiske arbeiderbevegelsen Sørmarka-erklæringen om Nordens framtid.- Sørmarka-erklæringen vil sette spor etter seg i Norden, sier Stefan Löfven.

I erklæringen er det 10 politiske veivalg for Nordens framtid.

Streiken er over

(25.11.2014) I kveld, tirsdag 25. november, ble Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverforening og Handel og Kontor enige om en ny avtale, og streiken her på MFO-kontoret er dermed over.

Les mer her.

Image

Søk om reisetilskudd fra Music Norway!

(17.11.2014) Fristen for å søke reisetilskudd til internasjonale konserter og eksporttiltak er 1. desember. Det kan søkes om prosjekter som starter etter 15. desember og prosjektene må på søketidspunkt være reelle/bekreftet. Invitasjon/bekreftelse bør vedlegges søknaden. Mer informasjon om tilskuddsordningen, elektronisk søknadsskjema (må benyttes) og tidligere tildelinger finner du på www.stikk.no.